Speed comes first
Referenční nabídka pronájmu kmitočtů společnosti incrate s.r.o., ve smyslu kapitoly 8.5 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání radiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700MHz a 3400 – 3600MHz.